تبلیغات
اموزش قلاب بافی - اشنایی با علائم قلاب بافیAdmin Logo
themebox Logoشنبه 24 اردیبهشت 1390-07:05 ق.ظbafan.mihanblog.ir           علامت زنجیره

                                                             زنجیره - برای بافت زنجیره نخ را به دور قلاب حلقه کرده وسپس

نخ متصل به دست را توسط زبانه قلاب به بیرون می کشیم.

--------------------------------------------------------------------------------------

                  علامت پایه کوتاه

------------------------------------------------------------------------------------------

       

      علامت پایه بلند وطرز بافت

------------------------------------------------------------------------------------------

    

   علا مت پایه دوبل وبافت

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

          

       علامت پایه دودوبل وطرزبافت

 

        

          دوپایه کوتاه باهم ازیک زنجیره(افزایش)

   

               شروع گرد بافی

 

--------------------------------------------------------------------------------------

bafan.persianblog.ir

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

 برای شروع پایه زنی باید به اندازه قد پایه بر اساس جدول زیر 

زنجیره می زنیم .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 


تاریخ آخرین ویرایش:- -