تبلیغات
اموزش قلاب بافی - کیف مهمانیAdmin Logo
themebox Logo طرز بافت موتیف-

رج1- هشت زنجیره زده گرد کنید.

رج2-4زنجیره زده بعد 4 پایه دوبل دوتایی زده 3زنجیره و5 پایه دوبل دوتایی مانند شکل تکرار شود.

رج3-4زنجیره زده 8  پایه دوبل سه زنجیره تکرار مانند شکل

به تعدادلازم موتیف بافته ومانند شکل به هم وصل نمایید

کیف را دوخته ودوعددموتیف در جاهای خالی وصل کنید.

استر کیف را دوخته داخل کیف قرار دهید دوعدد قیطان را به هم پیچ دهیدودر محل مناسب بدوزیید نگین هارا بچسبانید.

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان  سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

برای دیدن کیف دخترانه کلیک کنید

کیف دخترانه