تبلیغات
اموزش قلاب بافی - پیراهن دخترانهAdmin Logo
themebox Logoسایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

100 گرم کاموای ابی میل شماره 3 - پارچه  30 سانت به عرض 120

50 عدد زنجیره زده ودر رج بعد درهر زنجیره یک پایه دوبل ویک زنجیره ویک پایه ببافید یک زنجیره زده وبه داخل زنجیره بعدی رفته وبافت را تکرار کنید.(8رج)

برای زیر بغل یک بار سه پایه دوبار دوپایه وسه بار یک پایه کور کنید و2رج بدون کور کردن به بافت ادامه دهید.

چین بالا را جداگانه بافته و به بالا تنه وصل کنید درقسمت پایین بالاتنه چند رج پایه کوتاه بافته وسپس نوار تزیینی راببافید.
برای دامن پارچه را پیلی منظم داده وبه بالا تنه بدوزید.