تبلیغات
اموزش قلاب بافی - بافت جعبه کوچکAdmin Logo
themebox Logoسایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ !خوش آمدید, مکانی برای آپلود، نمایش و اشتراک گزاری سریع و راحت عکسهای شما

رج - حلقه ای با دست ساخته و بیست پایه دوبل بزنید.

رج 2- یک پایه یک زنجیره و......تا اخر رج


سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ !خوش آمدید, مکانی برای آپلود، نمایش و اشتراک گزاری سریع و راحت عکسهای شما     سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ !خوش آمدید, مکانی برای آپلود، نمایش و اشتراک گزاری سریع و راحت عکسهای شما
 رج3- یکی درمیان در هرخانه دوپایه ببافید.دودایره بافتخ وبههم وصل کنید
     

سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ !خوش آمدید, مکانی برای آپلود، نمایش و اشتراک گزاری سریع و راحت عکسهای شما سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ !خوش آمدید, مکانی برای آپلود، نمایش و اشتراک گزاری سریع و راحت عکسهای شما 

دور کار را پایه کوتاه به شکل فشرده ببافید تا کار گودشود.دکمه رادرجای خودبدوزید.