تبلیغات
اموزش قلاب بافی - بافت دامنAdmin Logo
themebox Logoسایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ

نقشه پایین دامن

سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ

به اندازه دور کمر زنجیره بزنید.وبعد چهاررج یک پایه ویک زنجیره بزنید درحالی که یک زنجیره از رج قبل را جا بگذارید ونقشه بالارا ببافید.

سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ

اززیر مدل نقشه دوباره بافت بالا را تکرار کنید تنها فرق در این است که نیاز به زنجیره زدن ندارید.

سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ

سایت آپلود سنتر عکس و فایل ایران بلاگ

6بار دستور بالا را تکرار کنید . پشت کار بافت کاملا چهارخانه است.