تبلیغات
اموزش قلاب بافی - بافت دستکشAdmin Logo
themebox Logoسایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

به اندازه 10 سانت بالای مچ دست زنجیره بزنید .با پایه کوتاه کار را گرد کنید.
در رج بعد داخل هر زنجیره پایه کوتاه ببافید. تادورج ادامه دهید در جلوی دست نخ سفید را اضافه کرده و 12 پایه کوتاه را با این نخ ببافید.وقتی کار به ارتفاع 10 سانت رسید هر 5 پایه در میان یک پایه اضافه نمایید.تا سه رج به همین ترتیب بافت را ادامه داده بقیه کار را بدون اضافه کردن ببافید
برای بافت چشمها نخ را دردست حلقه کرده و12زنجیره بزنید  نخ را کشیده بافت را جمع کنید با پایه کوتاه حلقه را ببندید.دررج بعد پایه ها را دوبرابر کنید.
با مهره های رنگی چشم وبینی را درست کنید.لب را با دو کوک نمایش دهید.