تبلیغات
اموزش قلاب بافی - بافت تل سر باقلابAdmin Logo
themebox Logoتاریخ:شنبه 7 خرداد 1390-09:57 ب.ظ

نویسنده :زهرا نصرتی

بافت تل سر باقلاب

سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

بافت بدن پروانه - 25 زنجیره بزنیدوداخل هر زنجیره ابتدا دو پایه کوتاه - سه پایه بلند و15 پایه دوبل و سه پایه بلند و دو پایه کوتاه  ببافید در اخرین زنجیره سه پایه کوتاه بزنید. بافت را دور زده وداخل هر زنجیره ابتدا دو پایه کوتاه - سه پایه بلند و15 پایه دوبل و سه پایه بلند و دو پایه کوتاه  ببافید با نخ مشکی ابتدا شاخک ها راببافید به این صورت که اول 5 زنجیره زده وانرا با پایه کوتاه گرد کنید.هنگام بافت شاخک از سیم گلسازی نازک استفاده کنید روی سیم شش پایه کوتاه زده حال دور تا دور بدن پروانه را که با کاموای نارنجی قبلا بافتید پایه کوتاه مطابق تصویر بزنید.شاخک دوم را هم مانند شاخک اول ببافید.
      بافت بال ها - ابتدا بال های بزرگ تر را ببافید. درمحلی که روی نقشه مشخص است 10 زنجیره زده وبا پایه کوتاه وصل کنید.داخل هر زنجیره پایه کوتاه ببافید.در ردیف بعد داخل هر پایه کوتاه یک پایه دوبل زده در پایه کوتا ه وسط بال از سه پایه دوبل استفاده کنید وکار را دور زده وداخل هر پایه کوتاه یک پایه دوبل ببافید .در رج بعد شش زنجیره ویک پایه بلند- سه زنجیره ویک پایه دوبل -(تا سه بار ودر راس بال از 4 پایه دوبل دوتایی استفاده کنید.وبقیه بافت مانند قبل می باشد.
برای بافت بال کوچکتر - 8 زنجیره در محل معین شده در نقشه زده وبال را طبق نقشه ببافید.دور تا دور بالها سیم قرار داده ودوردیف پایه کوتاه بزنید.


 بافت تل - از عرض بافته می شود با کاموای سبز 16 زنجیره بزنید .
رج 1- داخل هر زنجیره یک پایه دوبل ببافیدبعداز هفت پایه سه زنجیره بزنید وتکرار رج
رج 2- یک پایه درمیان یک زنجیره ویک پایه دوبل در جایی که زنجیره زدید یک پایه کوتاه هم ببافید
رج های بعدی تکرار رج 1و2 می باشد. وقتی تل به اندازه دلخواه رسید . در طول بافت کنگره ببافید. با کاموای سفید دایره هایی رابافته وروی کار بدوزید.